Hastane Etiketi

Genel olarak sağlık sektöründe takip sistemi kullanılmaktadır. Buna paralel olarak hastanelerde de etiket kullanımı söz konusudur. Sektör açısından son derece önemli bir uygulama olan takip sistemi yaklaşık 6 yıldır kullanılmaktadır. Sağlık sektörünün diğer sektörelere göre çok daha özel bir sektör olması nedeniyle üzerinde durulması gereken birçok husus bulunmaktadır.

hastane etiketiKanstrojen madde içeren B kalite, C kalite, D kalite etiketlere çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Genel bir değerlendirme yapıldığından ülkemizde kullanılmakta olan etiketlerde belli bir standartın bulunmadığı söylenebilir. Birçok hastanede maliyetler dikkate alınarak düşük kalite etiketlerin kullandıldığı görülmektedir.

Maliyeti on binde biri kadar olan bütçede bu durum oldukça dikkat edilmesi gereken bir husus olarak göze çarpmaktadır. Konuya ilişkin olarak özellikle hastanelerin üzerinde durmaları gereken önemli bir husus ISO belgeli etiketlerin kullanılmasıdır. Önemli bir barkod çeşidi olan hastane etiketleri çok farklı boyutlarda üretilen etiketlerdir.