Etiket Çeşitleri

Barkodların kullanıldığı sektörler genişledikçe farklı ihtiyaçlara cevap verecek etiketler de geliştirilmeye devam etmektedir. Etiketin hangi ürün için kullanılacağı göz önüne alınarak uzun ve ya kısa ömürlü, kağıt ve ya plastik bazlı, büyük – küçük farklı boyutlarda etiketler yazdırmak mümkündür. Farklı yöntemlerle baskı yapan barkod yazıcıların kullandığı teknikler etiketin kalitesini, raf ömrünü, baskı netliğini ve baskı maliyetini de etkilemektedir.

Kağıt bazlı bir etiket çeşidi olan vellum etiket üst yüzeyindeki çukurluklar sebebiyle parlama yapmaz, mat bir görünüşe sahiptir. Bu da yapılan baskının daha net algılanmasını sağlar. Vellum etiket baskı yönteminde wax ribon kullanılır. Vellum etiket yazdırmak için barkod yazıcının termal transfer yöntemi ile baskı yapabilmesi gerekir. Kullanılan wax ribon sarf malzemesinin kalitesi, etiketin kalitesi için önemli bir unsurdur.

Kuşe etiketler de kağıt bazlı barkod çeşitlerindendir. Kuşe etiket yazdırmak için termal transfer baskı yöntem ile etiket yazdırabilen bir barkod yazıcı gereklidir. Termal transfer yöntemiyle alınan baskıda ribon sarf malzemesi gerektiğinden kuşe etiketin kalitesi de buna bağlıdır. Uygun olmayan bir ribon ile alınan baskı etiketin üzerindeki baskıların kolayca dağılmasına, okunamaz hale gelmesine neden olacaktır. Bu sebeple kuşe etiket yazdırmada ribon seçimi önemli bir konu olmaktadır. Alıcının test edilmiş ribon ürünler alması ya da daha önceden kaliteli etiketler üretilmesini sağlamış ribonlar alması daha verimli olacaktır.

Termal etiket çeşitleri ribon kullanmadan barkod üretimini sağlayan direkt termal baskı yöntemiyle yazdırılır. Termal etiket çeşitlerinden olan eco termal etiket yüzeyinde koruyucu bir katmana sahip olmaması sebebiyle dış etkenlerin olumsuz etkilerine açık bir durumda kalmaktadır. Termal etiketlerin karakteristik özelliği olan belli bir süreden sonra kararmaya başlama durumu eco termal etikette 3-6 aylık raf ömründen sonra başlar. Bunu en uzun süreye uzatmak kullanıcının elinde olup etiketi doğrudan ışığa, neme ve ısıya maruz bırakmamak önemlidir.

Bir diğer termal etiket türü olan lamine termal etiket ise eco termal etikete nazaran raf ömrü konusunda daha avantajlı konumdadır. Baskı teknikleri aynı olmakla ve lamine etiket de belli bir süre sonra kararmaya mahkum olmakla birlikte yüzeyindeki koruyucu katman sayesinde daha uzun bir süre baskı detaylarını koruyabilmektedir. Lamine termal etiket de ısı, ışık ve nemden etkilenir fakat bunlardan uzak tutulursa 6-9 ay gibi bir raf ömrü ile hastane, otel ve hızlı tüketim ürünlerinde kendisinden beklenen hizmeti yerine getirebilir.